Når det gjelder helse så tenker vi ofte først og fremst på kosthold og fysisk aktivitet, men skal man ha et helhetlig perspektiv er vi nødt til å inkludere det som skjer mellom ørene. Før jeg begynte som kursleder i Freeliving hadde jeg knapt hørt om mental trening. Nå skjønner jeg at dette er selve grunnmuren for å bygge det livet man ønsker seg. Tankene våre har enorm innflytelse på hvordan vi har det og hvorfor vi tar de valgene vi tar i hverdagen. 

Så nå er det bare å glede seg, for i dag har jeg et gjesteinlegg skrevet av min fantastisk dyktige kollega Ann Elin Mebust! Ann Elin er driver firmaet Ny Motivasjon og er sykepleier, mental trener og kursleder i FreelivingHer deler Ann Elin noen kloke ord som jeg håper vil også vekke noen tanker hos deg 🙂


                              Foto: Vibeke Støbakk Myren

Din andre stemme

La dine følelser være en rettesnor for dine tanker”.
  
Flere ganger har du vel hørt deg selv si; “dette kan jeg ikke likevel, så ingen vits i å prøve” eller:”dette ligger ikke for meg, så best å la være” eller “jeg kan ikke, jeg vil ikke”. Sånn kan det fortsette i det uendelige dersom ikke DU selv bryter den negative pågående dialogen din.
Denne typen for dialog liker jeg å kalle for den andre stemmen i oss som dessverre får styre livet vårt for ofte. Den stemmen tar som regel overhånd i situasjoner som er ny og hvor vi er usikre på oss selv, men også kjente og trygge situasjoner. Dessverre ødelegger den sjanser og muligheter for oss så alt for ofte! Den begrenser og hindrer oss i å se hvilke muligheter livet har å by på.
Vi mennesker har opp til 60 000 tanker i løpet av en dag. Mange av tankene er negativt rettet.
Indre dialog er en av de fire basisteknikkene i mental trening og et godt verktøy for at du skal få mer positivt av deg selv.
Når du kan ta kontroll hva ordene gjør med deg, blir du også i bedre stand til å eliminere det mer og mer.
Det som er veldig bra er at du kan gjøre noe med dette mønstret! Når vi blir klar over når og hvor i prosessen dette skjer kan vi selv gå inn i situasjonen og velge hva vi heller vil si i stedet!
Dersom du for eksempel står i en ny og uvant situasjon kan du også si: “denne situasjonen er ny for meg, dette er faktaopplysning. Nå er det slik at jeg har bestemt meg for å gjennomføre det likevel og da får jeg se hvordan det går”.
Med andre ord; stopp-tenk-refokuser! ( hva var det egentlig du sa til deg selv? Hva vil du heller si i stedet?)
Når er nok bra nok?
Det er også mye forlangt at man skal gjennomføre noe “perfekt” første gangen generelt. Når du i tillegg skal gjøre noe for første gang er det desto viktigere å skru ned forventingene til å for eksempel bestemme seg for å holde seg til å fullføre.
Da har du realistiske forventinger til deg selv og et mål med situasjonen; nemlig å fullføre! Med stor sannsynlighet vil du også komme ut av situasjonen med en god mestringsfølelse!
Vi mennesker er utrolig god til å stille høye og urealistiske krav til oss selv. Hva gjør det vel om det ikke ble så perfekt som du skulle ønske? Noen ganger kan det være en fordel å se gjennom fingrene og si; “pytt pytt, det bli ikke helt som jeg tenkte men du verden for en fantastisk opplevelse!”
Ofte blir da livet litt lettere å leve og jeg tør påstå at livskvaliteten din også øker med at du tar livet litt mindre høytidelig og tør å leke deg litt!
Behandle deg selv slik du behandler andre”.


Du finner Ann Elin sin hjemmeside her: nymotivasjon.no

                         Og på Facebook: Ny Motivasjon