Våren er vanligvis en glad og forventningsfull årstid men for noen mennesker gir denne sesongen motsatte følelser. Dette har jeg selv ofte opplevd (selv om jeg egentlig elsker våren) og jeg synes det var interessant å lære at det kan blant annet være på grunn av sesongallergier og/eller noe som kalles for “omvendt værsyke”. Her er litt av det jeg har lært i det siste om dette fenomenet…

Sesongallergier

Flere studier har nå vist en sammenheng mellom allergier og depresjon. Én studie ledet av forskere fra University of Maryland i Baltimore viste at depresjon hos mennesker med både bipolar lidelse og aktive pollenallergi ble forverret under perioder med mye pollen eksponering. Allergisymptomer som for eksempel nysing, rennende eller tett nese, kløende øyne eller hals og rennende øyne kan i seg selv bidra til forverring av depresjon, men alvorlighetsgraden av allergisymptomer kan visst ikke forklare dette helt.

En sannsynlig medvirkende faktor er cytokiner som er immunsystemets kjemiske budbringere. Allergier utløser frigjøring av cytokiner i kroppen som fremmer betennelse. I både mennesker og dyr har høye nivåer av betennelsesfremmende cytokiner vært knyttet til noe som kalles “sykdomsatferd”. Dette adferdsmønsteret er ofte preget av økt søvnbehov, nedsatt matlyst, redusert sexlyst og tilbaketrekning fra omgivelsene som alle ligner på symptomer av depresjon.

Allergisymptomer går også ofte utover søvn slik at for lite eller dårlig søvnkvalitet kan bidra til depressive symptomer. Andre forskning tyder også på at perioder med mye pollen eksponering på våren ser ut til å være knyttet til en høyere forekomst av selvmord.

Omvendt værsyke

Sesongavhengig affektiv lidelse (værsyke eller SAD) er en form for tilbakevendende depresjon der symptomene starter og stopper rundt samme tid hvert år. Vanligvis begynner dette på høsten eller vinteren og avtar i løpet av våren. Men hos ca 1 av 10 med værsyke er mønsteret snudd om slik at depresjonen kommer i løpet av våren eller sommeren.

Forskere ved Universitetet i Utrecht har sett på ulike humørmønstre under ulike værforhold. En gruppe som ble kalt for «sommer-hatere» opplevde dårligere humør når de ble eksponerte for mer solskinn og varmere vær. Forskerne spekulerte at denne gruppen kan være mer utsatt for en tilstand som kalles for omvendt værsyke. Vår- og sommer-baserte depresjon kan være spesielt plagsom fordi folk flest nyter mer sollys og høyere temperaturer, mens de som lider av omvendt værsyke kan føle seg overveldet.

De som blir diagnostiserte med værsyke har vanskelig for å takle hverdagen og komme seg ut av sin depresjon på egen hånd. Ifølge Mayo Clinic finnes det forskjeller mellom vinter- og sommerrelaterte former for værsyke. Vinterdepresjon er mest forbundet med lyst på karbohydratrik mat, vektøkning, lite energi og økt søvnbehov samt at de som rammes vil ofte trekke seg fra sosiale interaksjoner. Sommer-depresjon er derimot mer preget av dårlig matlyst, vekttap, angst, søvnløshet og økt sexlyst. Hos enkelte personer med bipolar lidelse kan våren og sommeren også trigge symptomer på mani mens høsten og vinteren preges mer av depresjon.

Årsaken til sesongmessige depresjon er ikke kjent, men mange eksperter mener det kan være forårsaket av kjemiske ubalanser i hjernen som kan være arvelig eller forårsaket av hendelser i en persons liv. Det er også antatt at vår- og sommer-depresjon kan være en slags reaksjon på varmere temperaturer og økt fuktighet.

Selv om mer dagslys kan hjelpe de med vinterdepresjon vil personer med vår- og sommerdepresjon ha behov for en annen type behandling. Eksperter anbefaler at de som merker forverring av symptomer ved stigende temperaturer begrenser sin eksponering for varme og/eller reise til et kjøligere sted (ganske logisk!). Et sunt kosthold og regelmessig mosjon vil selvsagt også hjelpe!

Det er helt normalt å ha dager når du føler deg nedstemt, men dersom dette varer i flere dager om gangen og/eller du er ikke lenger motivert til å gjøre aktiviteter som vanligvis gir deg glede anbefales det å oppsøke hjelp hos din lege.