Hjerneslag er den tredje største dødsårsaken hos kvinner, men likevel er mange ikke klare over faresignaler og symptomer som er unike for kvinner.

Menn har ved alle aldre en høyere risiko for å få slag enn kvinner, men likevel dør det flere kvinner enn menn hvert år av hjerneslag. Vi vet at menn går mindre til legen og har mer tendens til å drikke alkohol, røyke og spise usunt, men det finnes også noen andre forskjeller mellom menn og kvinner som øker en kvinnes risiko for å få hjerneslag. En del av denne forskjellen vil forårsakes av at kvinner generelt lever lenger enn menn, og at dødeligheten fra hjerneslag er høyere med alderen. Men dette er bare én del av puslespillet.

Unike symptomer

Kvinner vil ofte rapportere symptomer som er forskjellig fra de vanlige symptomene hos menn. Disse kan inkludere besvimelse, generell svakhet, kortpustethet, forvirring, manglende respons eller desorientering, plutselige atferdsendringer, agitasjon, hallusinasjon, kvalme eller oppkast og smerte. Interessant nok er hikke som oppstår sammen med uvanlige smerter i brystet også et forvarsel for slag hos kvinner. Slike unike symptomer skaper ofte et problem fordi de kan bli oversett som et symptom på slag slik at behandling er ofte forsinket.

Unike risikofaktorer

Unike faktorer som øker risikoen for slag hos kvinner inkluderer graviditet, bruk av p-piller, hormonbehandling og/eller hormonelle endringer i forbindelse med overgangsalderen og migrene med aura. Risiko for slag øker under en normal graviditet som følge av naturlige endringer i kroppen som for eksempel økt blodtrykk og stress på hjertet. Dette gjelder spesielt i de siste månedene og den umiddelbare perioden etter at barnet er født. Bruk av P-piller utgjør en økt risiko særlig for kvinner med flere andre risikofaktorer som alder, røyking, høyt blodtrykk eller diabetes. Migrene kan øke en kvinnes risiko for slag to og en halv ganger, og de fleste mennesker som lider av migrene er kvinner. Andre risikofaktorer som kan være mer utbredt hos kvinner er atrieflimmer, diabetes type 1, høyt blodtrykk, depresjon og psykososialt stress.

Fordi kvinner generelt lever lenger enn menn vil hjerneslag ofte ha en mer negativ innvirkning på deres liv. For eksempel vil flere kvinner bo alene når de får et hjerneslag, og har større sannsynlighet for å havne på et sykehjem etterpå.

 

Felles risikofaktorer

Når det gjelder faren for å få hjerneslag finnes det noen risikofaktorer som har lik utbredelse hos begge kjønn (men ukjent forskjell i effekt). Disse inkluderer alder, å være overvektig, mangel på fysisk aktivitet, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, narkotikabruk og sigarettrøyking, diabetes, metabolsk syndrom og hjerte-og karsykdommer.

 

Tegn på hjerneslag hos både menn og kvinner kan inkludere forvirring, problemer med å snakke eller forstå, plutselige problemer med synet, problemer med å gå eller dårlig balanse og koordinasjon. Å identifisere symptomer på hjerneslag tidligst mulig og søke legehjelp er kritisk fordi medisiner som løser opp blodpropp er kun et alternativ innen tre timer etter et slag inntreffer.